Trang chủ » Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Với SUATHANGMAY24H.COM thông tin của khách hàng là bảo mật và hết sức quan trọng với chúng tôi. Thông tin của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng với những công việc được đưa ra trong chính sách này.

Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng trong thời gian mà pháp luật cho phép và chỉ phục vụ cho giao dịch giữa khách hàng và công ty. Thông tin của khách hàng tuyệt đối sẽ không được mua bán hay chuyển giao cho bên thứ 3.

Thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập gồm:

☑ Thông tin trên hợp đồng hoặc CCCD

☑ Số điện thoại, Email liên hệ

☑ Địa chỉ giao dịch

Các thông tin trên được chúng tôi sử dụng vào các mục đích:

✍ Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ

☎ Liên hệ để thông báo và xử lý hợp đồng của khách hàng

✅ Chăm sóc khách hàng

Bảo mật thông tin cá nhân:

❎ Chúng tôi đảm bảo thông tin khách hàng sẽ được bảo mật. Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng đúng mục đích.

❎ Sau khi đã hoàn thành hợp đồng thông tin khách hàng sẽ được chúng tôi lưu trên hệ thống để hỗ trợ, chăm sóc khách hàng dịch vụ về sau. Chúng tôi cam kết tuyệt đối không chia sẻ thông tin với bên thứ 3 khác.

Chính sách bảo mật:

❎ Chúng tôi có thể thay đổi chính sách Bảo mật và mọi thay đổi sẽ được công khai minh bạch trên Suathangmay24h.com

❎ Tất cả các thay đổi về chính sách bảo mật chúng tôi đều tuân thủ theo quy định của Pháp Luật Nhà Nước hiện hành.

Sửa Chữa Thang Máy 24h

0968.811.331